Katarzyna Kazaniecka-Kapała

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzeka w sprawach cywilnych. Od kilkunastu lat pozostaje zaangażowana w promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Od początku uczestniczyła a następnie także organizowała Salon Mediatora w Gdańsku – cykl otwartych spotkań osób zainteresowanych ideą mediacji oraz stosowaniem jej w praktyce; formuła Salonu stworzonego w 2012 r. okazała się wyjątkowa w skali kraju i z czasem wyszła poza okręg gdański. Należy do Kapituły Projektu „Biznes Wybiera Mediacje” a także Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME. Od 2017 r. koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

BACK