Inna Yemelianova

Merited Lawyer of Ukraine, Vice President of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and Vice President of the Ukrainian Maritime Arbitration Commission…

Katarzyna Kazaniecka-Kapała

Katarzyna Kazaniecka-Kapała Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzeka w sprawach cywilnych. Od kilkunastu lat pozostaje zaangażowana w promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Od początku uczestniczyła a następnie także organizowała Salon Mediatora w Gdańsku – cykl otwartych spotkań osób zainteresowanych ideą mediacji oraz stosowaniem jej w praktyce; formuła Salonu stworzonego w 2012 r. okazała się wyjątkowa…