Agnieszka Durlik

Director General of The Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce long-time practitioner in the field of business support. Jagiellonian University Master of law, completed postgraduate studies at…

Piotr Chańko

Piotr Chańko Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi od 2015 roku, od 2019 roku Przewodniczący XIII Wydziału Gospodarczego. Od 2017 roku orzeka na delegacji Prezesa SA w Sądzie Okręgowym w Łodzi, XIII Wydziale Odwoławczym. Od 2019 roku społeczny koordynator mediacji w sprawach gospodarczych w Sądzie Rejonowym. Opiekun praktyk aplikantów sądowych, adwokackich i radcowskich, wykładowca…